"Omdat ik als ondernemer
het treinverkeer niet kan
platleggen"

011 26 30 27 Unizo.genk@unizo.be

Raad van Bestuur

Historiek

1926
30 Jan 1926
1962 - Nicolas Bronckaers voorzitter

Op 21 januari 1926 werd Nicolas Bronckaers voorzitter, Jos Geusens ondervoorzitter en Emiel Habets schrijver. Jan Indesteege bleef schatbewaarder. E.H. pastoor Coenegrachts werd proost. Jules Lantmeeters werd ere-voorzitter.

30 Jan 1926
1926 - voorzitter Michel Driessen

Op 13 juli 1926 nam voorzitter Nicolas Bronckaers ontslag. Op 16 juli 1926 verkoos de algemene vergadering Michel Driessen met eenparigheid van stemmen tot voorzitter en Louis Keunen tot ondervoorzitter. Dokter Michel Bollen volgde burgemeester Lant...

30 Jan 1926
1926 - Middenstandsbond Genk - Kristen Middenstandsorganisatie

De Middenstandbond Genk sloot aan bij de provinciale Kristen Middenstandsorganisatie. Dit gebeurde door bemiddeling van pastoor Godelaine uit Tessenderlo en E.H. Rubens, provinciaal proost. Uit een brief kan afgeleid worden dat de standregels van de ...

30 Jan 1926
WO II

Ook het jaar 1927 was een zeer druk jaar. Hiervan getuigt het zeer uitvoerig verslag in het notulenregister 1926-1927, geschreven en ondertekend door voorzitter Michel Driessen. In 1928 en 1935 werd er hard gewerkt aan de organisatie van de “hande...

1927
30 Jan 1927
1926 - 1927 - Standregels Kristen Middenstandsbond (KM)

Het notulenboek 1926-1927 vat aan met een overzicht over de werking in 1925. Tot 1926 zijn er geen notulen van de vergaderingen. Oorspronkelijk werd de benaming “Katholieke Middenstandbond Genck” gebruikt, nadien Kristen Middenstandbond Genck. He...

1932
30 Jan 1932
1932 - Genkse zelfstandigen organiseren zich

Na de eerste wereldoorlog kende Genk zijn eerste industriële ontwikkeling. De bevolking nam sterk toe. Bestaande ambachts- en handelszaken breidden uit en nieuwe openden hun deuren. Organiseren was een noodzaak. In het jaar 1923, jaar van een zwa...

1973
30 Jan 1973
1973 - J. Daenen voorzitter

Tussen 1963 en 1973 waren zeer actief in de bond: Michel Driessen, Jean Hermans, Paul Vrancken, Gerard Kerkhofs, Albert Peters, M.L. Driessen-Arits, Gerard Schepers, Lodewijk Winters, Jean Lieben, Nand Beuls, Theo Boelen , Marc Claes, Vic Goyens, Rao...

30 Jan 1973
1973 - vzw Genker Zelfstandigen en Middenstandsorganisatie

Op 27 februari 1973 (B.S.14 juni 1973) werd de Middenstandsbond omgevormd tot de v.z.w. “Genker Zelfstandigen en Middenstandsorganisatie” (afgekort G.Z.M.O.). De twaalf oprichters waren: Jean Daenen, Michel Driessen, Gerard Kerkhofs, Jean Herman...

1980
30 Jan 1980
1980 - Tijdschrift Zelfstandigen en Middenstand

In 1980 werd er gestart met een eigen driemaandelijks tijdschrift “Zelfstandigen en Middenstand”. Verantwoordelijke uitgever : Miet Geerts Redactieraad: Jean Daenen, Staf Volders, Mark Claes en Lode Vrancken. Op 15 februari 1982 (B.S. 3 juni 1...

1982
30 Jan 1982
1982 - 1988 Lode Vrancken voorzitter

(*)Van 1982 tot 1988 was Lode Vrancken dd. voorzitter. Jean Daenen was toen schepen van de gemeente Genk, functie die men onverenigbaar achtte met die van voorzitter van de vereniging.

1985
30 Jan 1985
1985 - Ivo Vrancken voorzitter Jonge Middenstand Genk

Op 26 juni 1985. werd door Ivo Vrancken de vereniging “Jonge Middenstand Genk” officieel opgericht. De G.J.M., een feitelijke vereniging, was een afdeling van N.C.M.V.-Jongeren. Ivo Vrancken werd voorzitter. De Raad van beheer bestond uit : Mark...

1991
30 Jan 1991
1991 - NCMV-Genk

In het jaar 1988 startte de “NIEUWSBRIEF”. Het doel was tussentijds informatie door te spelen en advies te vragen aan het hoofdbestuur. De “Nieuwsbrief” zal niet periodiek verschijnen, maar telkens de omstandigheden dit noodzakelijk maken. ...

1993
30 Jan 1993
1993 - André Remans voorzitter

Op 25 januari 1993 (B.S. 5 mei 1993) werden de functies herschikt, nadat Ivo Vrancken, schepen werd van de gemeente Genk: André Remans, voorzitter, Ivo Vrancken, ondervoorzitter, Luc Jordens, secretaris, Jan Theunissen, lid, en Jean Daenen, erevoorz...

2000
30 Jan 2000
2000 - Ivo Vrancken terug voorzitter + naamwijziging UNIZO Genk

Op 24 februari 2000 (B.S. 15 juni 2000) werden de functies opnieuw herschikt: Ivo Vrancken, voorzitter, André Remans, ondervoorzitter, Luc Jordens, secretaris, Luc Goyens, penningmeester, Paula Willems en Yves Daenen, beheerders. Het eervol ontslag...

2016
30 Jan 2016
2016 - Volledig nieuw bestuur onder leiding van voorzitter Jochem Martens

Op 1 januari 2016 nam Jochem Martens de fakkel over van voorzitter Ivo Vrancken. Tevens werd er een voltallig nieuw bestuur aangesteld: Jochem Martens - voorzitter, Brecht Willemans - ondervoorzitter, Karlien Degroot - penningmeester, Chris-Lau...

Naam
Email*
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×